Showing 1-10 of 82 results

Дипломни защити януари 2021 година

Информация за дипломни защити на ОКС “Магистър” и ОКС “Бакалавър” януари 2021 година. Свалете задание от тук Д И П Л О М А Н Т И ОКС  „МАГИСТЪР” СЕМЕСТРИАЛНО …

Разписи магистри СИ 1.5, СИ 2.5, Киберсигурност

Новоприетите студенти ОКС “Магистър” , специалност “Софтуерно инженерство” започват учебни занятия от 28.09.2020 година. Софтуерно инженерство 1,5 Софтуерно инженерство 2,5 Новоприетите студенти ОКС “Магистър” , специалност “Киберсигурност” започват учебни занятия …

Стипендиите на фондация Еврика

За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именнитестипендии на Фондация „Еврика” в размер на 2 300 лв. годишно.СТИПЕНДИИТЕ СА ВЕЧЕ В ЕДИНАДЕСЕТ ОБЛАСТИ, като най-новата …

Нов кариерен уебсайт от Адастра

Адастра България има нов кариерен уебсайт, както и специално посветен на него комуникационен канал във Facebook – страницата Inside Adastra,  която ще даде възможността на всички, които я следват да наблюдават отблизо какво се случва в …

За дипломантите 2020

Всички успешно защитили дипломанти на 20, 21 и 22 юни 2020г. и семестриално завършили студенти ОКС „Бакалавър“, могат да получат уверение от факултетния секретар Добринка Ралчева в 303 а Е …