Showing 1-10 of 119 results

График и инструкции за държавен изпит на специалност СИТ – ОКС „Бакалавър“ за уч. 2021/2022г.

График за провеждане на държавен изпит на специалност СИТ за уч. 2021/2022г. Приложение към Форма на завършване на обучението и процедура за провеждане на Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ за …

Информация за провеждането на дипломни защити за специалност “СИТ” – ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”

График за дипломни защити в ОКС “Бакалавър” (19.07. – 20.07.2022 г.) График за дипломни защити в ОКС “Бакалавър”, АЕО (21.07.2022 г.) График за дипломни защити в ОКС “Магистър” (18.07.2022 г.) …

Д И П Л О М А Н Т И ОКС „БАКАЛАВЪР”

 СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ – ОКС „бакалавър”, които имат право да разработват Дипломна работа (ДР), съгласно утвърдената форма на завършване на обучението на студентите,  дипломиращи се през 2022г.,  трябва  да  предадат: …

Важно! Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …

Важно! За Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …