Всички студенти от СИТ, дипломиращи се през 2021/2022г. могат да проверят академичните си справки и да получат служебни бележки в кабинет 103 НУК при инспектор инж. Гергана Янакиева в периода от 13.06.2022г. до 17.06.2022 година.

Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

Д И П Л О М А Н Т И ОКС „БАКАЛАВЪР”

 СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ – ОКС „бакалавър”, които имат право да разработват Дипломна работа (ДР), съгласно утвърдената форма на завършване на обучението на студентите,  дипломиращи се през 2022г.,  трябва  да  предадат: …

Важно! Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …

Важно! За Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …

Студентска олимпиада по програмиране ТУ –Варна под наслов „За купата на ректора на ТУ – Варна“

Катедра СИТ със съдействието на Студентски съвет, клуб IT++, клуб  “Creative Code”, фирма „Смарт Софт“ организира онлайн олимпиада по програмиране с продължителност 4 месеца от 16 ноември 2021 година до 16 …

Подготовката за Републиканската студентска олимпиада по програмиране 2022 година

Занятията, свързани с подготовката за Републиканската студентска олимпиада по програмиране  2022 година през зимния семестър на учебната 2021/2022 година ще се провеждат всяка сряда от 13.30 часа до 15 часа …

Списъци на студентите 1 Курс ОКС “Магистър”

Киберсигурност ОКС “Магистър” Факултетен номер Име Второ име Фамилия 21651801 ДАФИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТЕФАНОВА 21651802 ИВАН КОНСТАНТИНОВ КЪРКОВ 21651803 ИВАН АНТОНОВ МИХОВ 21651804 ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 21651805 ЙОРДАН ВЕЛКОВ ЙОРДАНОВ 21651806 …

ВАЖНО! Д И П Л О М А Н Т И ОКС „МАГИСТЪР”

Свалете заданието от тук  СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ – ОКС „магистър” трябва да предадат: – за спец. „КМК“ и „СИИ“ в стая 309ТВ – за спец. ”СИ”и “КС“ и „ИСТ” в …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти