Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

За дипломантите 2020

Всички успешно защитили дипломанти на 20, 21 и 22 юни 2020г. и семестриално завършили студенти ОКС „Бакалавър“, могат да получат уверение от факултетния секретар Добринка Ралчева в 303 а Е …

Информация за провеждането на дипломните защити за специалности “КСТ”, “СИТ”, “СИ”, “ИСТ”, “КМК”

Дипломните защити ще се проведат онлайн чрез конферентна връзка съгласно заповедта на Ректора на ТУ-Варна. Всички желаещи да присъстват на дипломните защити като ГОСТ могат да го заявят тук: Дати …

Информация за Дипломни Защити м. Юли 2020г.

ВАЖНО за ДИПЛОМАНТИОКС „БАКАЛАВЪР”от спец. „СИТ” и спец. „КСТ”ЯВЯВАЩИ СЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИна 20, 21 и 22.07.2020 год.СВЪРЖЕТЕ СЕ С:РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНАТА СИ РАБОТА за да получите от него ОТЗИВИ …

На вниманието на студентите от 3-ти курс спец. „СИТ“ – специализираща практика след 6-ти семестър

Специализираща практика след 6-ти семестър След 6-ти семестър студентите специалност СИТ трябва да проведат задължителна по учебен план специализираща практика с хорариум 150 часа. Практиката следва да се проведе през …

Студентски проекти в конкурса „Моята професия – моето бъдеще”

До 14 юни приемат студентски проекти в конкурса „Моята професия – моето бъдеще”. 9 големи компании и 29 български университета подкрепят инициативата за насърчаване на талантливи млади специалисти. По 2000 …

Работни позиции от фирма SEPA- Syber

Фирма SEPA-Syber търси сред нашите студенти подходящи кандидати за запълване на 9 позиции в новооткрития им офис във Варна. Интересът е предимно от завършващите 4-ти курс бакалаври и магистри, за …

Голям успех на студентите от СИТ на XXXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Технически университет Варна, представен чрез два отбора студенти от специалност СИТ, зае второ място на проведената на 9 май 2020 г. тридесет и втора Републиканска студентска олимпиада по програмиране организирана …

Adastra Academy – SQL Practice Course 2020 starting from May 12th

Фирма Адастра предлага безплатен он-лайн курс за всеки, който би искал да придобие практически познания по SQL. В трудните и турбулентни времена, в които живеем в последните месеци, тези нови …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти