Всички магистри от катедра СИТ, специалности “Софтуерно инженерство” и “Киберсигурност” могат да получат студентските си книжки от стая 206ТВ .

Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

Първо място за ТУ-Варна в Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ), 2021 г.

ТУ-Варна спечели I-во място в отборното класиране и първо място в  класирането по университети в група Б /природни и технически науки, сигурност и отбрана/ на провелата се на 14–16 май Национална студентска олимпиада …

Достойно класиране на ТУ-Варна на XXXIII-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Технически университет Варна зае четвърто място на проведената на 8 май 2021 г. тридесет и трета Републиканска студентска олимпиада по програмиране организирана от Нов Българску Университет дистанционно чрез сайта https://contest.olimpiici.com/ …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти