Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

За студентите от 4-ти курс СИТ, на които предстои да се явят на държавен изпит и защита на дипломна работа (обновено)

Студентите от 4-ти курс СИТ с успех под 4.50, както и тези с успех над 4.50, които избират да се явят на държавен изпит (ДИ), следва да подадат задължително заявление …

ТУ-Варна награди тържествено победителите от националното състезание по програмиране за ученици

Парични, предметни награди и грамоти бяха връчени на победителите в националното ученическо състезание от доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор „Учебна дейност“ на ТУ-Варна на официална церемония, която се състоя …

Студентска олимпиада по програмиране под наслов „За купата на Ректора на ТУ – Варна“

Катедри СИТ и КНТ със съдействието на Студентски съвет, Кариерен център ТУ-Варна, студентски клуб  “Creative Code;”, фирма „Смарт Софт“, фирма “DXC Technology Bulgaria”, фирма “KBC Global Services” и фирма „myPOS“ …

Важно за новоприетите студенти в ОКС “Магистър” (коригирано разписание)!

Във връзка със започването на учебната година за ОКС “Магистър” Ви информираме, че обучението на студентите от ОКС „Магистър” “Софтуерно инженерство” – 1,5 г. и и ОКС „Магистър” “Киберсигурност” ще …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти