Всички магистри от катедра СИТ, специалности “Софтуерно инженерство” и “Киберсигурност” могат да получат студентските си книжки от стая 206ТВ .

Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

Разписи магистри СИ 1.5, СИ 2.5, Киберсигурност

Новоприетите студенти ОКС “Магистър” , специалност “Софтуерно инженерство” започват учебни занятия от 28.09.2020 година. Софтуерно инженерство 1,5 Софтуерно инженерство 2,5 Новоприетите студенти ОКС “Магистър” , специалност “Киберсигурност” започват учебни занятия …

Дипломни защити януари 2021 година

Информация за дипломни защити на ОКС “Магистър” и ОКС “Бакалавър” януари 2021 година. Свалете задание от тук Д И П Л О М А Н Т И ОКС  „МАГИСТЪР” СЕМЕСТРИАЛНО …

Стипендиите на фондация Еврика

За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именнитестипендии на Фондация „Еврика” в размер на 2 300 лв. годишно.СТИПЕНДИИТЕ СА ВЕЧЕ В ЕДИНАДЕСЕТ ОБЛАСТИ, като най-новата …

Нов кариерен уебсайт от Адастра

Адастра България има нов кариерен уебсайт, както и специално посветен на него комуникационен канал във Facebook – страницата Inside Adastra,  която ще даде възможността на всички, които я следват да наблюдават отблизо какво се случва в …

За дипломантите 2020

Всички успешно защитили дипломанти на 20, 21 и 22 юни 2020г. и семестриално завършили студенти ОКС „Бакалавър“, могат да получат уверение от факултетния секретар Добринка Ралчева в 303 а Е …

Информация за Дипломни Защити м. Юли 2020г.

ВАЖНО за ДИПЛОМАНТИОКС „БАКАЛАВЪР”от спец. „СИТ” и спец. „КСТ”ЯВЯВАЩИ СЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИна 20, 21 и 22.07.2020 год.СВЪРЖЕТЕ СЕ С:РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНАТА СИ РАБОТА за да получите от него ОТЗИВИ …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти