Формуляр за избираеми дисциплини ОКС “Магистър” СИ

 

Всички студенти от СИТ, дипломиращи се през 2021/2022г. могат да проверят академичните си справки и да получат служебни бележки в кабинет 103 НУК при инспектор инж. Гергана Янакиева в периода от 13.06.2022г. до 17.06.2022 година.

Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

На вниманието на завършилите ОКС „Бакалавър”

Тече прием в ОКС „Магистър”, за което бяхте уведомени по време на дипломните защити и държавния изпит. Специалностите, които катедра СИТ предлага, са: „Софтуерно инженерство” и „Киберсигурност“. Обучението в ОКС …

График и инструкции за държавен изпит на специалност СИТ – ОКС „Бакалавър“ за уч. 2021/2022г.

График за провеждане на държавен изпит на специалност СИТ за уч. 2021/2022г. Приложение към Форма на завършване на обучението и процедура за провеждане на Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ за …

Информация за провеждането на дипломни защити за специалност “СИТ” – ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”

График за дипломни защити в ОКС “Бакалавър” (19.07. – 20.07.2022 г.) График за дипломни защити в ОКС “Бакалавър”, АЕО (21.07.2022 г.) График за дипломни защити в ОКС “Магистър” (18.07.2022 г.) …

Д И П Л О М А Н Т И ОКС „БАКАЛАВЪР”

 СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ – ОКС „бакалавър”, които имат право да разработват Дипломна работа (ДР), съгласно утвърдената форма на завършване на обучението на студентите,  дипломиращи се през 2022г.,  трябва  да  предадат: …

Важно! Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …

Важно! За Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година

Всички дипломирали се студенти през месеците юли и септември 2021 година, ОКС“Магистър“ или ОКС „Бакалавър“, трябва да се подишат на изготвените дипломи за висше образование в срок  15 декември  2021 …

Студентска олимпиада по програмиране ТУ –Варна под наслов „За купата на ректора на ТУ – Варна“

Катедра СИТ със съдействието на Студентски съвет, клуб IT++, клуб  “Creative Code”, фирма „Смарт Софт“ организира онлайн олимпиада по програмиране с продължителност 4 месеца от 16 ноември 2021 година до 16 …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти