Добре дошли!

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите.
Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Последни новини

Специализираща практика след 6-ти семестър

След 6-ти семестър студентите специалност СИТ трябва да проведат задължителна по учебен план специализираща практика с хорариум 150 часа. Практиката следва да се проведе през месеците юни, юли, август и …

1
Специалност бакалаври
3
Специалности Магистри
16
Преподаватели
740
Студенти