Специалност "Софтуерни и Интернет технологии"

Показаният учебен план е актуален за студентите, които започват обучението си в I курс през учебната 2016/2017 г или по-късно.

Семестър 1

 1. Английски език
 2. Базова математика
 3. WEB дизайн
 4. Базово програмиране - 1 част
 5. Компютърна електроника
 6. Избираема дисциплина
  1. Специализирана спортна подготовка - 1 част
  2.  Спорт и социална адаптация - 1 част

Семестър 2

 1. Математика за компютърни науки
 2. Синтез и анализ на алгоритми
 3. Логика и автомати
 4. Избираема дисциплина
  1. Базово програмиране - 2 част
  2. Графичен дизайн
 5. Избираема дисциплина
  1. Специализирана спортна подготовка - 2 част
  2.  Спорт и социална адаптация - 2 част
 6. Учебна практика - 1 част

Семестър 3

 1. Дискретни структури
 2. Управление на данните
 3. Обектно-ориентирано програмиране - 1 част
 4. Организация на компютъра и компютърни архитектури
 5. Системен анализ
 6. Избираема дисциплина
  1. Специализирана спортна подготовка - 3 част
  2. Спортен мениджмънт - 1 част

Семестър 4

 1. Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
 2. WEB приложения
 3. Микропроцесори
 4. Програмни системи
 5. Графични системи
 6. Обектно-ориентирано програмиране - 1 част - курсов проект
 7. Избираема дисциплина
  1. Специализирана спортна подготовка  - 4 част
  2. Спортен мениджмънт - 2 част
 8. Учебна практика - 2 част

Семестър 5

 1. Принципи на операционните системи
 2. Софтуерни изисквания и спецификации
 3. Системи с бази от данни
 4. Компютърни мрежи и Интернет
 5. Технология на софтуерното производство
 6. Курсов проект по избор
  1. Програмни системи
  2. Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
  3. Микропроцесори
  4. Графични системи 

Семестър 6

 1. Системно програмиране 
 2. Интернет сървъри и услуги
 3. Управление на софтуерни проекти
 4. Програмиране за мобилни Интернет устройства
 5. Интернет технологии
 6. Курсов проект по избор
  1. Принципи на операционните системи
  2. Компютърни мрежи и Интернет
  3. Технология на софтуерното производство
  4. Системи с бази от данни
 7. Специализираща практика