Стипендиите на фондация Еврика

За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именнитестипендии на Фондация „Еврика” в размер на 2 300 лв. годишно.СТИПЕНДИИТЕ СА ВЕЧЕ В ЕДИНАДЕСЕТ ОБЛАСТИ, като най-новата …

Нов кариерен уебсайт от Адастра

Адастра България има нов кариерен уебсайт, както и специално посветен на него комуникационен канал във Facebook – страницата Inside Adastra,  която ще даде възможността на всички, които я следват да наблюдават отблизо какво се случва в …

За дипломантите 2020

Всички успешно защитили дипломанти на 20, 21 и 22 юни 2020г. и семестриално завършили студенти ОКС „Бакалавър“, могат да получат уверение от факултетния секретар Добринка Ралчева в 303 а Е …

Информация за Дипломни Защити м. Юли 2020г.

ВАЖНО за ДИПЛОМАНТИОКС „БАКАЛАВЪР”от спец. „СИТ” и спец. „КСТ”ЯВЯВАЩИ СЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИна 20, 21 и 22.07.2020 год.СВЪРЖЕТЕ СЕ С:РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНАТА СИ РАБОТА за да получите от него ОТЗИВИ …