За студентите от 4-ти курс СИТ, на които предстои да се явят на държавен изпит и защита на дипломна работа (обновено)

Студентите от 4-ти курс СИТ с успех под 4.50, както и тези с успех над 4.50, които избират да се явят на държавен изпит (ДИ), следва да подадат задължително заявление …

ТУ-Варна награди тържествено победителите от националното състезание по програмиране за ученици

Парични, предметни награди и грамоти бяха връчени на победителите в националното ученическо състезание от доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор „Учебна дейност“ на ТУ-Варна на официална церемония, която се състоя …

Студентска олимпиада по програмиране под наслов „За купата на Ректора на ТУ – Варна“

Катедри СИТ и КНТ със съдействието на Студентски съвет, Кариерен център ТУ-Варна, студентски клуб  “Creative Code;”, фирма „Смарт Софт“, фирма “DXC Technology Bulgaria”, фирма “KBC Global Services” и фирма „myPOS“ …