Технически университет Варна
Катедра "СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

 

Стая: 206 TВ
Тел.: +359 52 383 608
E-mail: t.radivcheva@tu-varna.bg