Студенти представили катедра СИТ в “Студентската научна сесия” 2018г.:

Александър Росенов – 2к. СИТ и инж.Асен Асенов – 1к.СИ (Първо място)
Димитър Недков Николов – 1к. СИТ (Второ място)
Илиян Красимиров Койчев – 1к. СИТ (Трето място)
Даниел Николов Тодоров – 2к. СИТ (Трето място)

 

Повече информация за “Студентската научна сесия” може да получите тук.