ас. инж. Антоанета Иванова

Стая: 408a TВ

Тел.: 052 383 407, 0899 885 497

E-mail: antoaneta_ii@tu-varna.bg

Образование и обучение

2000 г., магистър, спец. Компютърна техника и технологии, ТУ – Варна

Област на преподавателска дейност

Синтез и Анализ на Алгоритми,
Системен Анализ,
Бази от Данни,
Управление на данни,
Системи с Бази от Данни,
Офис Системи,
Корпоративни системи,
Системи за бизнес интелигентност,
Microsoft технологии за проектиране и администриране на разпределени бази от данни

Област на научна дейност

Информационни системи,
Системи за управление на Бази Данни,
Системи за бизнес интелигентност,
Multidimensional Database

Езици

Английски