гл. ас. д-р инж. Диян Динев

 

 

Стая: 106 TВ

Тел.: 

E-mail: diyandinev@tu-varna.bg 

Образование и обучение

2021г. Доктор, дисертационен труд на тема "Методи и средства за повишаване на QoS при безжични комуникации за IoT", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи"

2015г. - 2017г. магистър, Компютърни мрежи и комуникации, Технически университет - Варна

2011г. - 2015г. бакалавър, Компютърни системи и технологии, Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Управление на данните,
Системи с бази от данни,
Бази от данни,
Безжични комуникации,
Проектиране на Web програмни приложения

Област на научна дейност

Безжични комуникации

Езици

Английски