ас.д-р Доника Стоянова

Стая: 608А ЕФ

E-mail: donika.stoyanova@tu-varna.bg

Образование и обучение

2019-2020 г. - ОКС „магистър“, спец. „Мобилни и уеб технологии“, Икономически университет - Варна
2011-2016 г. – ОНС „доктор“, докторска програма „Индустриален бизнес“ , Икономически университет - Варна
2002-2004 г. - ОКС „магистър“, спец. „Индустриален бизнес и администрация“, Икономически университет - Варна
1998-2002 г. - ОКС „бакалавър“, спец. „Икономика на индустрията“, Икономически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Интернет технологии
Управление на софтуерни проекти

Езици

Английски, Руски