ас. инж.Галя Димитрова Господинова

Стая: 107 TV

тел. : +359 52 383 576

е-mail: genius2604@abv.bg

Образование и обучение

  • ПМГ Иван Вазов - Добрич;
  • ТУ-Варна спец. ЕТМ,
  • специализация Медицинска електроника в Университета в гр.Патрас (Гърция);

Област на преподавателска дейност

Логика и автомати,
Дискретни структури

 

Езици

руски и английски