доц. д-р инж. Гео Кунев

Стая: 408 ТВ

Тел.: 052 383 407

E-mail: geo_kunev@tu-varna.bg

Образование и обучение

Д-р, ТУ Варна (2005)
Магистър, ТУ Варна (1982)

Област на преподавателска дейност

Бази данни
Програмиране и използване на компютри
Информатика

Област на научна дейност

Бази данни
Data Mining

Езици

Английски, немски, руски