доц. д-р инж. Христо Ненов

Стая: 305 ТВ

Тел.: 052 383 403

E-mail: h.nenov@tu-varna.bg

Образование и обучение

1990-1994 Френска Езикова Гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна 
1994-2000  ТУ Варна, катедра Компютърни Системи и Технологии „магистър инженер” спец.Компютърна техника и технологии 
2008 - Доктор, дисертационен труд на тема "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (02.21.07)

Област на преподавателска дейност

Java програмиране и технологии
WAP информационни системи
Многопотребителски операционни системи
Организация на компютъра
Анализ и синтез на логически схеми
Мултимедийни системи и технологии

Област на научна дейност

Системи за анализ, диагностика и контрол
Математическо моделиране
Разпознаване на образи, prediction и forecasting
Интелигентни системи, изкуствен интелект

Езици

Английски, руски