гл. ас. д-р. инж. Ивелин Иванов

Стая: 807 ЕФ

Тел. +359 52 383 228

E-mail: i.ivanov@tu-varna.bg

Образование и обучение

1994 - доктор, Технически Университет - София, професионално направление “5.3. Комуникационна и компютърна техника”
1987 - магистър, Технически Университет - София, специалност "Изчислителна техника"

Област на преподавателска дейност

Информационна и кибер-сигурност
Програмни системи
Програмиране на C#

Област на научна дейност

Информационна сигурност
Киберсигурност
Софтуерни Технологии

Езици

Английски, Руски