ас. Мирослав Марков

Стая: 807 ЕФ

Тел. +359 52 383 228

E-mail: i.ivanov@tu-varna.bg

Образование и обучение

Магистър "Финанси" С.А. "Д.А Ценов" - гр. Свищов

Област на преподавателска дейност

Област на научна дейност

Изкуствен интелект
Интелигентни интерфейси човек-машина

Английски, Руски