доц. д-р инж. Недялко Николов

Стая: 303а ЕФ, 404а ТВ

Тел.: 052 383 628

E-mail: ned.nikolov@tu-varna.bg

Образование и обучение

Висше техническо, електроинженер
Завършил ВМЕИ – Варна, спец. „Автоматизация на производството”, през 1982 г.

Област на преподавателска дейност

Програмиране и използване на компютри
Информатика
Системен анализ
Моделираме на сложни технически системи

Област на научна дейност

Информационни системи и бази от данни

Езици

Английски, руски