ас. Павлина Владимирова

Стая: 405 ТВ

Тел.: 052 383 628

E-mail: pavlast@tu-varna.bg

Образование и обучение

Висш педагогически институт – Шумен (1981) 
Следдипломна квалификация „Информатика и приложението й в образованието” – ТУ – София (1986)

Област на преподавателска дейност

Обектно-ориентирано програмиране (C++)
Програмни системи 
Програмиране и използване на компютри 
Микрософт бизнес приложения

Област на научна дейност

Управление на сложни системи 
Вземане на решение 
Мрежови методи за управление
Мрежи на Петри

Езици

Английски, гръцки, руски