ас. инж. Павлина Линова

Стая: 608А Е

Тел.: +359 899 904 947

E-mail: polly.linova@tu-varna.bg 

Образование и обучение

1989-1994г. - Магистър инженер по електроника и автоматика - спец. Изчислителна техника ТУ-Варна
1994г.  - Индустриален мениджмънт - Свободен факултет ТУ-Варна
1985-1989г. - Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Област на преподавателска дейност

Синтез и анализ на алгоритми,
Обектно-ориентирано програмиране 1 част (C++)

 

Езици

Английски, Руски