ас. инж. Стефка Попова

Стая: 410 ТВ

Тел.: 052 383 657

E-mail: stefka.popova@tu-varna.bg

Образование и обучение

Магистър „Компютърна техника и технологии”
Технически университет – гр.Варна
ПМГ „Акад.Н.Обрешков” – гр.Разград, профил „Математика”

Област на преподавателска дейност

Организация на компютъра 
Програмиране и използване на компютъра

Област на научна дейност

Програмируеми логически схеми
Реконфигурация чрез FPGA

Езици

Английски, руски, испански