Магистърска програма "КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА"

Прием след завършена ОКС Бакалавър:

  • 1,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и Интернет технологии", "Индустриален мениджмънт" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
    Изтегли учебния план тук
  • 2,5 години на обучение - За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника". Изтегли учебния план тук.

Първи и втори семестър от втората година на обучение при 2,5г. срок на обучение се препокрива с първи и втори семестър за 1,5г. срок на обучение.